Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we WłocławkuBiuletyn Informcji Publicznej
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Włocławku
87-800 Włocławek, ul.Zielna 2/4; tel. 54 2330950, 54 2330970, fax. 54 2330960
Przedmiot działalności
powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę

Przedmiotem działalności Ośrodka jest:

1. Do podstawowych zadań Ośrodka należy w szczególności:
1) organizowanie egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierujących pojazdami,
2) prowadzenie szkoleń zastrzeżonych w przepisach prawa do wyłącznej kompetencji wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego,
3) innych szkoleń i kursów podwyższających wiedzę i kwalifikacje zawodowe, w tym m.in.:
   a) szkoleń okresowych kierowców,
   b) szkoleń kierowców w ramach kwalifikacji wstępnej,
   c) szkoleń osób uprawnionych do kontroli ruchu drogowego,
   d) kursy ADR dla kierowców w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych.
2. Ośrodek może wykonywać inne zadania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu
drogowego, w szczególności poprzez:
1) współpracę w zakresie systemu monitorowania przedsięwzięć wprowadzanych w województwie kujawsko-pomorskim dla poprawy bezpieczeństwa ruchu, w tym współdziałanie z Kujawsko-Pomorską Wojewódzką Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,
2) popularyzację zasad ruchu drogowego i podnoszenie kultury jazdy kierowców,
3) współpracę z organami administracji publicznej oraz jednostkami samorządu terytorialnego, a także organizacjami, instytucjami i stowarzyszeniami, których zakres działania obejmuje bezpieczeństwo ruchu drogowego, organizację ruchu na drogach, poprawę stanu dróg oraz eliminację niebezpiecznych miejsc w ciągu dróg,
4) współudział w organizowaniu konkursów wiedzy, pogadanek i prezentacji
na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego,
5) współudział w opracowaniu strategii Województwa w zakresie drogowego systemu transportowego oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego.
3. Ośrodek może prowadzić pracownię psychologiczną.
4. Ośrodek może wykonywać działalność gospodarczą, której wyniki będą przeznaczane na działalność statutową, o której mowa w ust. 1 i 2.

Wytworzył: administrator ( 15 września 2014, 02:29:26 )
Opublikował: administrator ( 15 września 2014, 02:29:36 )
Liczba odsłon: 2996

Ostatnia zmiana: Administrator ( 03 października 2014, 11:49:49 )
Zmieniono: Aktualizacja dokumentu.
Rejestr zmian tej informacji [ 1 ] »