Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we WłocławkuBiuletyn Informcji Publicznej
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Włocławku
87-800 Włocławek, ul.Zielna 2/4; tel. 54 2330950, 54 2330970, fax. 54 2330960
Rejestry, ewidencje i archiwa
powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę

Ośrodek prowadzi następujące rejestry i ewidencje:

1) w formie elektronicznej:

a) ewidencja osób egzaminowanych i protokołów egzaminacyjnych kandydatów na kierowców i kierowców,

b) rejestr osób przeszkolonych w ramach kursów dokształcających kierowców wykonujących transport drogowy, oraz wydanych im zaświadczeń,


2) w formie książkowej:

 • ewidencja osób szkolonych – uczestnicy szkoleń dla kandydatów na instruktorów i instruktorów,
 • ewidencja osób szkolonych – uczestnicy szkoleń dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów,
 • ewidencja zaświadczeń wydanych w wyniku ukończenia szkolenia dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego,
 • rejestr skarg i wniosków,
 • rejestr zamówień publicznych,
 • rejestr zarządzeń Dyrektora WORD,
 • rejestr pieczęci,
 • rejestr legitymacji egzaminatorów,
 • ewidencja osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych – ewidencja upoważnień,
 • rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw,

 

      Ośrodek działając na podstawie zarządzenia Nr 3/99 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu z dnia 17 lutego 1999. "w sprawie wprowadzenia do stosowania w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych i wojewódzkich osobach prawnych" instrukcji kancelaryjnej dla organów samorządu województwa rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1998r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów samorządu województwa (Dz.U.Nr 160 poz.1073) prowadzi archiwum zakładowe.

Do jego zadań należy:

 1. przyjmowanie dokumentacji z poszczególnych stanowisk pracy, zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt,
 2. przechowywanie i zabezpieczanie przechowywanej dokumentacji,
 3. udostępnianie dokumentacji,
 4. inicjowanie brakowania dokumentacji niearchiwalnej. 

 

Zasady udzielania informacji publicznej oraz zakres podlegający udostępnianiu reguluje ustawa z dnia 6 września 2001 r o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.Nr 112  poz.1198).
Informacje publiczne, które nie zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego we Włocławku,
a także nie były wyłożone lub wywieszone, są udostępniane na wniosek zainteresowanego.

Wnioski o udostępnienie informacji publicznej należy kierować na adres Ośrodka:
ul. Zielna 2/4, 87-800 Włocławek.

 

Wytworzył: administrator ( 15 września 2014, 02:37:30 )
Opublikował: administrator ( 15 września 2014, 02:37:35 )
Liczba odsłon: 2980

Ostatnia zmiana: administrator ( 09 października 2018, 13:44:57 )
Zmieniono: Aktualizacja dokumentu.
Dodano załącznik - Nazwa załącznika
Rejestr zmian tej informacji [ 4 ] »