Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we WłocławkuBiuletyn Informcji Publicznej
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Włocławku
87-800 Włocławek, ul.Zielna 2/4; tel. 54 2330950, 54 2330970, fax. 54 2330960
Status prawny
powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Włocławku został utworzony z dniem
1 lutego 1998 r. na podstawie Zarządzenia Nr 13/98 Wojewody Włocławskiego z dnia 30 stycznia 1998r.

WORD jest samorządowa wojewódzką osoba prawną, Nadzór nad Ośrodkiem sprawuje Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Aktualnie Ośrodek działa na podstawie Statutu Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego we Włocławku, stanowiącego załącznik do Uchwały
Nr XXXII/566/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 marca 2013 r..

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Włocławku działa w oparciu o następujące akty prawne:

USTAWA
z dnia 5 stycznia 2011 r.

o kierujących pojazdami
(Dz. U. Nr 30 z 2011r., poz. 151 ze zm.)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
z dnia 13 lipca 2012 r.

w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach
(Dz. U. z 2012r., poz. 995 ze zm.)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
z dnia 13 lipca 2012 r.

w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców
(Dz. U. z 2012r., poz. 1019)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
z dnia 31 lipca 2012 r.

w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami
(Dz. U. z 2012r., poz. 1005)

USTAWA
z dnia 20 czerwca 1997

PRAWO O RUCHU DROGOWYM
(Dz. U. z 2012r. poz. 1137)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
z dnia 16 stycznia 2013 r.

w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów
(Dz. U. z 2013r., poz. 78)

USTAWA
z dnia 6 września 2001 r.

o transporcie drogowym
(Dz.U. z 2012r., poz.1265)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Z DNIA 25 KWIETNIA 2012 r.

w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego
(Dz. U. z 2012r., poz. 488)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 6 lipca 2010 r.

w sprawie kierowania ruchem drogowym
(Dz. U. z 2010r., poz. 840 ze zm.


Wytworzył: administrator ( 15 września 2014, 02:27:51 )
Opublikował: administrator ( 15 września 2014, 02:29:02 )
Liczba odsłon: 3408

Ostatnia zmiana: Administrator ( 03 października 2014, 11:55:24 )
Zmieniono: Aktualizacja dokumentu.
Rejestr zmian tej informacji [ 2 ] »