Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we WłocławkuBiuletyn Informcji Publicznej
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Włocławku
87-800 Włocławek, ul.Zielna 2/4; tel. 54 2330950, 54 2330970, fax. 54 2330960
Struktura organizacyjna
powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę

 1. Dyrektor reprezentuje Ośrodek na zewnątrz i w imieniu Ośrodka samodzielnie dokonuje czynności prawnych.
 2. Dyrektor Ośrodka ponosi odpowiedzialność służbową za realizację zadań Ośrodka wynikających ze statutu oraz przepisów prawa.
 3. Dyrektor działa przy pomocy zastępcy dyrektora oraz naczelników wydziałów wskazanych w regulaminie organizacyjnym.
 4. Regulamin organizacyjny określa strukturę Ośrodka, zakresy działania poszczególnych osób funkcyjnych i komórek organizacyjnych.
 5. Regulamin organizacyjny ustala Dyrektor Ośrodka.
 6. Dyrektor może powoływać zespoły problemowe, jako organy pomocniczelub opiniodawczo-doradcze, w skład których mogą wchodzić pracownicy Ośrodka, przedstawiciele organów współpracujących i nadzorujących oraz eksperci.
 7. Dyrektor Ośrodka tworzy, łączy i znosi oddziały terenowe Ośrodka za uprzednią zgodą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 8. Dyrektor Ośrodka wykonuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do osób zatrudnionych w Ośrodku.
 9. Dyrektor Ośrodka ustala zakres czynności poszczególnych pracowników.
 10. Wynagrodzenie pracowników ustala Dyrektor Ośrodka w oparciu o Regulamin wynagradzania pracowników Ośrodka, który w odniesieniu do egzaminatorów uwzględnia obowiązujące w tym zakresie przepisy wydane przez ministra właściwego do spraw transportu.
 11. Regulamin wynagradzania ustala Dyrektor Ośrodka.

Wytworzył: administrator ( 15 września 2014, 02:28:47 )
Opublikował: administrator ( 15 września 2014, 02:28:55 )
Liczba odsłon: 4540

Ostatnia zmiana: Administrator ( 16 marca 2021, 09:04:47 )
Zmieniono: Aktualizacja dokumentu.
Dodano załącznik - Schemat organizacyjny
Rejestr zmian tej informacji [ 10 ] »